Onze koers

Een plek voor en door álle Gemondenaren

De Stek is een centraal gelegen dorpshuis dat een ontmoetingscentrum vormt voor jong en oud. We willen alle Gemondenaren bereiken en inspireren om activiteiten en diensten te ontplooien, om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Gemonde. Dát is wat De Stek voor ons is.

Ons dorpshuis zien we als een sociale onderneming, waar iedereen het initiatief mag nemen, waar de deur altijd open staat. Iedereen kan en mag ideeën voor een duurzaam en leefbaar dorp bedenken en uitvoeren De Stek is er niet alleen vóór iedereen, het is ook ván iedereen. We gaan er met elkaar iets moois van maken!

De combinatie van ons dorpshuis met kindcentrum Montis en gymzaal biedt vele mogelijkheden. De MFA vormt een verbindend element tussen kinderen, jong volwassenen, ouderen en tussen Gemondse organisaties en (sport)verenigingen. Het is een investering in de leefbaarheid en het welzijn van Gemonde, noodzakelijk voor de versterking en het behoud van de veerkracht en vitaliteit van ons dorp.

Kortom, dorpshuis De Stek…

 • …is beschikbaar voor alle Gemondenaren en ook voor overige geïnteresseerden;
 • …is onafhankelijk van commerciële en verenigingsbelangen;
 • …biedt ruimte om allerlei nieuwe initiatieven (programmering) te faciliteren en te ontplooien;
 • … is er ter ondersteuning en versterking van de leefbaarheid in Gemonde.

Het samengaan & onze samenwerking met Kindcentrum Montis biedt de mogelijkheid om…

 • …het dorpshuis te vestigen op een toegankelijke en centrale locatie in het dorp;
 • …de Gemondse jeugd en hun ouders meer te betrekken bij het dorpshuis op het gebied van:
  • Ontmoeting en recreatie;
  • Cultuur en educatie;
  • Creativiteitsontwikkeling;
  • Informatie en voorlichting;
  • Activering en belangenbehartiging (voor dorpsbelangen en leefbaarheid);
  • Zorgverlening;
  • Sport.
 • …inrichting en indeling, onderhoud en gewenste verbeteringen (bijv. toegankelijkheid/veiligheid zolder) aan het MFA-gebouw en buitenterrein door te voeren;
 •  ….ruimtes optimaler te benutten, voorzieningen en gezamenlijk gebruik te maken van voorzieningen en beschikbare vrijwilligers en personeel.

Ons beleidsplan

Missie: waar staan we voor
De Stek is een vrijwillig gedragen bewonersinitiatief dat het welzijn van de inwoners van Gemonde wil bevorderen en de leefbaarheid wil verbeteren. De Stek is een ontmoetingsplek die bijdraagt aan het versterken van de sociale cohesie in de buurt en het doorbreken van het isolement van kwetsbare inwoners door het organiseren, faciliteren en begeleiden van laagdrempelige activiteiten.

De Stek vormt het hart op een centrale plek in Gemonde met als doel om voor het verenigingsleven en de vrije tijdsbesteding sociale en culturele activiteiten mogelijk te maken die bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. De multifunctionele accommodatie waarin het dorpshuis is gevestigd biedt tevens onderdak aan de kinderdagopvang, basisschool en buitenschoolse opvang.

Het bestuur van De Stek gelooft in het creëren van betekenisvolle relaties op buurtniveau en in de talenten en mogelijkheden van ieder mens. De Stek is niet alleen van iedereen, maar er ook voor iedereen. Het sleutelwoord is samen, waarbij ontmoeten centraal staat.

Visie: waar gaan we voor (streven we naar)

 • Faciliteren. De Stek biedt ruimte, brengt buurtinitiatieven bij elkaar en organiseert. Ontmoeting, zorg, sport en welzijn in één gebouw voor jong en oud;
 • Maatschappelijk actief. De Stek werkt actief samen met andere ontmoetingsplekken;
 • Verbindend. De Stek bouwt een vrijwilligersnetwerk op met actieve dorpsgenoten vanuit verschillende doelgroepen en met diverse kwaliteiten, voor het uitvoeren van beheer, commissiewerk, en van overkoepelende activiteiten. Zo dragen we ook bij aan de leefbaarheid van het dorp;
 • Verhuren. Binnen De Stek is het mogelijk dat verenigingen en individuen ruimtes huren;
 • Financieel gezond. De exploitatie wordt mogelijk gemaakt met bijdragen van partnerorganisaties, maatschappelijke en commerciële verhuur, baromzet en beschikbare subsidies. De exploitatie moet binnen vijf jaar na opening kostendekkend zijn, maar belangrijker nog: winstgevend op het gebied van de leefbaarheid.