Naam & Logo

De naam ‘De Stek’

Maar liefst 300 stemmen werden er tijdens de verkiezing van de naam uitgebracht en de meerderheid koos voor De Stek. De Gemondse Ilse Mandos, inzender en winnares van de officiële naam, licht haar suggestie toe: “Een ‘stekje’ staat voor het ontstaan/groei van een nieuw plantje dat groeit in gunstige omstandigheden, wat te vertalen is naar het ontstaan van nieuwe dingen en ideeën. Naar de leefbaarheid in Gemonde, die door het te realiseren dorpshuis groter en beter wordt. Ook betekent een stek een plekje. Een toegankelijk dorpshuis met plaats/een plekje voor iedereen!”

Beeldmerk

Het logo, ontworpen door de Gemondse Josien den Otter, beeld met de letter K een ‘stekje’ uit. Josien licht toe: “Voor het logo heb ik een vriendelijke, ronde letter gebruikt. Met een smiling ‘e’ om gezelligheid samenkomsten en een vrolijke plek te onderstrepen. Het stekje van de plant zit verstopt in de letter ‘k’, waarbij de bloem ook een locatie icoon is en staat voor hét centrale plein in Gemonde. Geen logisch groen voor deze letter, maar oranje. Deze kleur staat namelijk voor innovatie, vrolijkheid, passie en plezier. Het is ook een actiekleur die aangeeft dat hier wat gebeurt!” De tekst ‘meedoen is beleven’ onder ‘de stek’ moedigt aan om van het dorpshuis een gezamenlijk succes te maken. Tezamen vormt dit het officiële beeldmerk van het Gemondse dorpshuis.