banner

Een terugblik op 2022

Interieurspecialisten aan de slag
Begin dit jaar gingen we op zoek naar enerzijds specialisten in afwerking en interieurbouw en anderzijds in interieuradvies & styling. Hier werd goed gehoor aan gegeven! We hebben een mooi team weten samen te stellen van Gemondse interieurspecialisten. De een wat meer ervaren dan de ander, maar met elkaar vormen zij een dreamteam! Afgelopen jaar zijn zij aan de slag gegaan om van ons dorpshuis een gezellige, gastvrije ‘huiskamer’ te maken, waarin zowel jong als oud – en alles daar tussenin – zich thuis voelt.

Samenwerking met Bint
Bestuursleden Evy en Evelien onderhouden een goed contact met de medewerkers van Bint. Bint organiseert vanuit de gemeente in elke kern ‘dagbesteding voor ouderen in eigen dorp’. Sinds 2022 ook in Gemonde! Nu vindt deze dagbesteding bij Datmunda plaats, straks bij dorpshuis De Stek. Een dergelijk initiatief willen wij in ons dorpshuis maar al te graag faciliteren!

Gastvrouwen en gastheren gezocht & gevonden, maar er zijn er nooit genoeg, dus meld je ook aan!
Nu ons dorpshuis letterlijk én figuurlijk steeds meer vorm krijgt, wordt er hard gewerkt aan een programma van (wekelijks terugkerende) activiteiten én aan een poule van vrijwilligers die zich willen inzetten om bezoekers van De Stek zich welkom te laten voelen. Inmiddels hebben zich verschillende dorpsgenoten gemeld om straks gasten te ontvangen, wegwijs te maken en te zorgen voor een natje en een droogje. Wil jij ook (nieuwe) dorpsgenoten ontmoeten en tegelijkertijd je steentje bijdragen aan ons gezamenlijke dorpshuis ten gunste van de leefbaarheid in Gemonde? Neem dan voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Activiteit: Vossenjacht bracht veel kinderen op de been
Op 22 mei jl. organiseerde de evenementencommissie van De Stek, in samenwerking met de lokale horeca Café/Zaal de Schuif en Cafetaria Gemonde, haar tweede ‘eigen’ activiteit. Deze zondag gingen maar liefst 69 kinderen samen met hun begeleiders op zoek naar zogenaamde vossen tijdens een heuse Vossenjacht. Een prachtige, zonnige dag en een hele mooie opkomst.

Polsen met ‘polls’
Afgelopen jaar zijn we bij de toekomstige gebruikers van ons dorpshuis via onze sociale kanalen en nieuwsbrieven gaan ‘poll’-sen om erachter te komen of er animo is voor een bepaalde activiteit of idee. Hiermee geven we álle Gemondenaren invloed op het programma en kiezen we gezamenlijk welke activiteiten er in het dorpshuis gaan plaatsvinden. Inmiddels hebben we over verschillende onderwerpen jullie mening gepeild en zullen onze plannen daarop baseren.

Kindcentrum Montis naar definitieve stek
Medio juni is het gehele Kindcentrum Montis op de begane grond opgeleverd. Een mooie maar ook belangrijke mijlpaal in deze grote en ingewikkelde verhuizing & verbouwing. Nadat eerst de onderbouwklassen van de Sint Lambertusschool in hun nieuwe lokalen startten, en ook het peuteropvang-gedeelte van het Berenhuis al werd verplaatst naar het peuter & kleutergedeelte van het schoolgebouw, kon nu ook de laatste groep, te weten de dagopvang van de allerkleinste beertjes van het Berenhuis, verhuizen naar hun definitieve plekje. Hierna kon er begonnen worden met de verbouwing van een deel van de school en de nieuwbouw van het dorpshuis tussen de school en de gymzaal.

Evenementen-commissie groeit en bloeit
Naast de activiteiten die het dorpshuis straks in een wekelijks terugkerend programma aanbiedt (zoals sportactiviteiten of een kaartavondje), worden er vanuit het dorpshuis ook enkele losse activiteiten ontplooid. Dit wordt gedaan door de vrijwilligers van de evenementencommissie. Op onze speciale webpagina vind je meer informatie over deze dorpsgenoten en de succesvolle activiteiten die zij al voor het opengaan van het dorpshuis voor Gemondenaren hebben georganiseerd. Mocht je willen aansluiten, neem dan contact met ons op.

Activiteit: Succesvolle Halloween wandeltochten
In samenwerking met Zaal De Schuif en Zaal Kloosterzicht, organiseerde de evenementencommissie voor het 2e jaar op rij Halloween wandeltochten. Dit jaar organiseerden we twee afzonderlijke wandeltochten, voor ‘oud’ op 22 oktober jl. een Halloween Griezeltocht en voor ‘jong’ op 28 oktober jl. een (beetje) griezelige Lampionnentocht. Maar liefst 350 deelnemers brachten we in totaal op de been! We kijken terug op een geslaagd event waaraan ook de organisatie én alle vrijwillige griezels en heksen heel veel plezier hebben beleefd.

Projectoverleg wordt gebruikersoverleg
De projectgroep, bestaande uit een afgevaardigde namens alle gebruikers van de MFA, de projectleider, afgevaardigden namens de gemeente en cadans primair, heeft zich afgelopen jaar grotendeels toegelegd op de beslissingen die genomen moesten worden rondom de verbouwing. Ook buigt dit gremium zich over MFA-gerelateerde zaken, zoals de beschikbaarheid van ruimtes, de verdeelsleutel, de tarieven en hoe om te gaan met een – al dan niet gezamenlijke – beheerder. Deze belangrijke informatie is o.a. nodig om een gebruikersovereenkomst met Gemeente Sint-Michielsgestel op te kunnen stellen. Dit projectoverleg is onlangs overgegaan in een gebruikersoverleg.

Bouwactiviteiten gestart en (grotendeels) afgerond
Vanuit onze nieuwsbrieven, sociale media kanalen hebben we je afgelopen jaar meegenomen in het bouwproces van ons dorpshuis. Begin dit jaar werd de fundering gelegd en belangrijke installaties geïnstalleerd. Er volgde een treintje aan interne verhuizingen, waarna eind juni het gehele Kindcentrum Montis werd opgeleverd en er gestart kon worden met de ruwbouw van het dorpshuis. Ook dit bouwproces liep vertraging op door leveringsproblemen. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het buitenterrein, door het weer in orde brengen en aanpassen van de bestrating en beplanting.

Ideeënbus

Heb je een leuk idee? Klik op de knop hieronder en laat het ons weten.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je via deze knop in voor onze e-mail-nieuwsbrief.

Geef je mening

Jij hebt met jouw stem invloed op het programma. Bepaal mee welke activiteiten er moeten plaatsvinden.