banner

Omgevingsvergunning verleend

Nieuws vanuit Gemeente Sint-Michielsgestel

Om tot een ontwerp te komen heeft er begin oktober 2020 een architectenselectie plaatsgevonden en is unaniem gekozen voor Architectenbureau Van Boven uit Sint-Michielsgestel. De architect heeft samen met de gebruikers het ontwerp getekend dat geresulteerd heeft in het Definitieve Ontwerp. Het betreft op hoofdlijnen een herindeling van het bestaande schoolgebouw voor de kinderopvang, een verbindende nieuwbouw tussen het schoolgebouw en de gymzaal en een aanpassing van de kleedruimten bij de gymzaal. Vanuit het ontwerpteam (architect, adviseurs, constructeur) is voor de installaties op basis van de input van de gebruikers en in samenspraak met de gemeente een programma geschreven dat voor zover mogelijk aansluit op de huidige installaties. Met daarbij de inachtneming van de maatregelen vanuit het bouwbesluit en de wet – en regelgeving ten aanzien van de kinderopvang. Daar waar het technisch mogelijk is zijn er maatregelen genomen voor de duurzaamheid zoals bij de nieuwbouw van het dorpshuis. Het plaatsen van zonnepanelen wordt nog nader onderzocht in verband met de constructie van het dak van de gymzaal. De aanpassingen aan het buitenterrein beperken zich tot het verplaatsen van het afscheidingshek bij de kinderopvang en een van het schoolplein afgescheiden toegang naar de entree van het dorpshuis met ruimte voor het parkeren van fietsen.

Parkeeranalyse

Een onderdeel bij de omgevingsvergunning is de parkeercapaciteit. Hiervoor is een parkeeranalyse opgesteld om te beoordelen of de huidige parkeervoorzieningen bij het Pastoor van Kesselhof en aan de Sint-Lambertusweg voldoende zijn voor de functies van het MFA. De analyse geeft aan dat er voor het standaard gebruik van het MFA voldoende parkeergelegenheid is binnen 100 meter vanaf het MFA. Hiermee wordt voldaan aan de parkeernorm.

De omgevingsvergunning is op 8 juni 2021 verleend en op 20 juli 2021 onherroepelijk geworden, aangezien er geen bezwaren zijn ingediend.


Aanbesteding nieuwsbouw en verbouwing

Voor het bouwkundige werk zijn, in overleg met de projectgroep, vier aannemers gevraagd voor het maken van een aanbieding. De aannemers zijn gekozen op hun werkgebied/vestiging binnen de gemeente of regio, de aard van het bedrijf en referenties. Van Boven Aannemers uit Den Dungen heeft de voorlopige gunning gekregen. Het installatiewerk wordt uitgevoerd door de firma’s Hoppenbrouwers en Gabriëls Elektro.

Als gevolg van het in bedrijf blijven van Kindcentrum Montis, wordt de bouw gefaseerd uitgevoerd in het derde en vierde kwartaal van 2021. De uitvoerings­planning is nog onzeker, in verband met het inkopen van materiaal en de capaciteit op de bouwmarkt.


Bron: Raadsinformatiebrief Gemeente Sint-Michielsgestel

Ideeënbus

Heb je een leuk idee? Klik op de knop hieronder en laat het ons weten.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je via deze knop in voor onze e-mail-nieuwsbrief.

Geef je mening

Jij hebt met jouw stem invloed op het programma. Bepaal mee welke activiteiten er moeten plaatsvinden.