banner

Terugkoppeling parkeeranalyse aan direct omwonenden

Om tot een prachtig MFA voor ons dorp te komen, hechten zowel de Gemeente als de verschillende gebruikers van de MFA (dorpshuis, school, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf) veel waarde aan de aandachtspunten en ideeën van onze ‘buren’.

Gemeente Sint-Michielsgestel organiseerde daarom speciaal voor direct omwonenden van de Sint Lambertusschool op 8 februari jl. een bijeenkomst om aandachtspunten op te halen en op 17 mei jl. een bijeenkomst om een toelichting te geven op de parkeeranalyse voor Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Stek.

Voor een aantal direct omwonenden zijn er zorgen over het parkeren. Het parkeren is een uitdaging waar we met het hele dorp voor staan, omdat we nu eenmaal te maken hebben met de bestaande situatie in het centrum van ons dorp. De Gemeente heeft een parkeeranalyse uitgevoerd en deze uitgebreid toegelicht aan de direct omwonenden. In de parkeeranalyse is gekeken naar de parkeerdruk (met name bij piekmomenten) enerzijds en de verkeersveiligheid (tijdens piekmomenten) anderzijds. Uit dit onderzoek blijkt dat er, op basis van landelijke wet- en regelgeving, voldoende openbare parkeerplaatsen aanwezig zijn voor onze MFA, maar dat er niet altijd op de juiste manier gebruik van wordt gemaakt. De gebruikers van de MFA gaan hier de komende periode extra aandacht voor vragen.

Als bestuur verwachten wij dat het dorpshuis van De Stek voornamelijk bezocht gaat worden door Gemondenaren en dat ons centrum te voet of met de fiets voor de meesten goed bereikbaar is. Wij zullen dan ook stimuleren om auto’s waar mogelijk thuis te laten.

Naast de aandachtspunten van de direct omwonenden, staan wij ook open voor de suggesties en ideeën van andere Gemondenaren. We doen het samen! Laat graag je bericht achter in onze ideeënbus.

Ideeënbus

Heb je een leuk idee? Klik op de knop hieronder en laat het ons weten.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je via deze knop in voor onze e-mail-nieuwsbrief.

Geef je mening

Jij hebt met jouw stem invloed op het programma. Bepaal mee welke activiteiten er moeten plaatsvinden.