banner

Update bestuurlijke activiteiten

Stand van zaken bouwactiviteiten
Vorige week is er begonnen met de aanpassingen aan het buitenterrein. De bestrating naar de entree van het dorpshuis wordt, met een lichte glooiing om het hoogteverschil naar de Sint Lambertusweg te compenseren, aangelegd. Ook wordt er een fietsenstalling en wat perken gecreëerd. Binnen worden de puntjes op de ‘i’ gezet. De eerder gelegde vloer bleek fabricagefouten te bevatten en is er weer uitgehaald. Een nieuwe vloer is in bestelling. De bouwhekken, containers en bouwkeet zijn inmiddels van het schoolplein weggehaald. Het einde van het bouwproces is eindelijk in zicht.

Vragen maar helaas nog geen antwoorden
Doordat het dorpshuis aan de buitenzijde nagenoeg gereed is en we ontzettend druk zijn met communicatie en activiteiten, ontstaan er diverse begrijpelijke vragen van betrokken dorpsgenoten. Vragen als hoelang gaat het nog duren, gaan jullie 7 januari 2023 echt open, ligt er al een programma van activiteiten waarop ik me kan inschrijven, wat gaat een ruimte huren kosten en een kopje koffie, etc.? Vragen waar we als bestuur helaas nog geen antwoord op kunnen geven. Dit heeft te maken met het volgende.

Waar staan we nu
Gemeente Sint-Michielsgestel is eigenaar van het gehele pand. De school, kinderopvang, buitenschoolse opvang en het dorpshuis zijn de gebruikers die een deel van het pand huren of in bruikleen krijgen. Zoals we eerder dit jaar in onze mei-nieuwsbrief al aangaven, zijn we bezig om met de gemeente en de (mede)gebruikers helderheid te krijgen over een aantal gebruik-gerelateerde zaken. Hierbij kun je denken aan de beschikbaarheid van ruimtes en de verdeelsleutel voor o.a. de kosten die hiermee gemoeid gaan. Voorbeeld: De gebruikers moeten weten hoeveel procent (verdeelsleutel) van de tijd een ruimte door hen gebruikt wordt, zodat de verwachte ‘energie-’ en ‘schoonmaak-’ kosten gebudgetteerd kunnen worden. Deze verdeelsleutel is onderdeel van de huurcontracten en gebruikersovereenkomsten en staat in relatie tot de prijzen die wij vanuit het dorpshuis zullen hanteren.

Zoals genoemd is de gemeente eigenaar van het pand en zijn wij als bestuur zeer content met het nieuw gerealiseerde gedeelte. Waar we samen nog niet uit zijn, is de investering in een nieuw ventilatiesysteem voor de gymzaal. Als bestuur beseffen wij ons dat de gymzaal niet nieuw is en dat de genoemde investering fors is en niet tot een optimaal klimaat zal leiden. Echter is het bestuur wel van mening dat dit ventilatiesysteem nodig is om naar de toekomst toe de gymzaal voor meer doeleinden dan enkel sport te kunnen gebruiken. De nieuwe vloer ondersteunt dan ook activiteiten zoals een concert, presentatie of theatervoorstelling. Wij zien de investering in het ventilatiesysteem als voor¬waarde om tot ondertekening van de gebruikersovereenkomst te kunnen komen.

Als bestuur hebben we vertrouwen in een positieve uitkomst voor wat betreft de genoemde gebruik-gerelateerde zaken en de investering in een nieuw ventilatiesysteem. Helaas betekent dit wel dat we als bestuur nog niet de gewenste duidelijkheid en details kunnen geven die aan ons gevraagd worden. Zodra we meer duidelijkheid hebben, laten we dit uiteraard weten.

Ideeënbus

Heb je een leuk idee? Klik op de knop hieronder en laat het ons weten.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je via deze knop in voor onze e-mail-nieuwsbrief.

Geef je mening

Jij hebt met jouw stem invloed op het programma. Bepaal mee welke activiteiten er moeten plaatsvinden.