Nieuwsarchief

Terugblik op de raadsinformatieronde

Op 9 september jl. werd er voor de gemeenteraadsleden een informatieavond gehouden om ze bij te praten. Eén van de onderwerpen die besproken werd, was dorpshuis De Stek. Projectleider (namens de Gemeente) Astrid Stefanus trapte de presentatie af met een uiteenzetting van de tot nu toe genomen stappen en de huidige stand van zaken. Bestuursleden Johan Vorstenbosch en Bas Doorn vervolgden met een...

Infoavond voor alle Gemondenaren 23 sept gaat niet door

In onze juli-nieuwsbrief en op deze website kondigden we eerder een 'save the date' aan dat we voornemens waren - onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen - om samen met Gemeente Sint-Michielsgestel en Kindcentrum Montis, op donderdag 23 sept. a.s. een informatie-bijeenkomst voor alle Gemondenaren te organiseren.De maatregelen laten het echter nog niet toe om met een grote groep...

Samenwerking met Bint

Bint voor welzijn & ondersteuning is de brede welzijnsinstelling voor de gemeente Sint-Michielsgestel. De stichting stimuleert inwoners hun talenten in te zetten voor medeburgers en heeft extra aandacht voor kwetsbare groepen. Momenteel lopen er al enkele initiatieven, zoals een sportinloop en plein sportief, waarbij kinderen tussen de 10 en 14 jaar vrij mogen inlopen voor sport en beweging....

Omgevingsvergunning verleend

Nieuws vanuit Gemeente Sint-Michielsgestel Om tot een ontwerp te komen heeft er begin oktober 2020 een architectenselectie plaatsgevonden en is unaniem gekozen voor Architectenbureau Van Boven uit Sint-Michielsgestel. De architect heeft samen met de gebruikers het ontwerp getekend dat geresulteerd heeft in het Definitieve Ontwerp. Het betreft op hoofdlijnen een herindeling van het bestaande...

Save the date: 23 september | Infoavond voor alle Gemondenaren

Als de maatregelen het toelaten om met een grote groep dorps­genoten samen te komen op het schoolplein, organiseren we samen met Gemeente Sint-Michielsgestel en Kindcentrum Montis, op donderdag 23 september a.s. om 20.00 uur een informatie­bijeenkomst voor alle Gemondenaren. We naderen het einde van de 'voorbereidende fase' en de start van de '(ver)bouwfase'. Een goed moment om je bij te praten...

Nieuw bestuurslid: Evi Hellings

Het dorpshuisbestuur is onlangs uitgebreid met een nieuw bestuurslid. We heten Evi Hellings van harte welkom en stellen haar graag aan je voor. Evi heeft door haar leeftijd aansluiting met een belangrijke doelgroep en zal gaan ophalen waar de Gemondse jeugd behoefte aan heeft. Mocht je ideeën hebben, weet dan Evi of een ander bestuurslid te vinden! Evi: "Ik ben 23 jaar oud en geboren en getogen...

Update activiteitencommissie

Onder leiding van bestuurslid Evelien, zijn er inmiddels een 3-tal bijeenkomsten geweest met 7 enthousiaste Gemondenaren die samen de activiteitencommissie vormen. Zij hebben ook een eerste activiteit bedacht, waar heel Gemonde - van jong tot oud - aan deel kan nemen. Deze activiteit wordt na de zomervakantie verder uitgewerkt. Evelien: "De activiteitencommissie gaat in aanloop naar de...

Aanbesteding nieuwbouw en verbouwing

Voor het bouwkundige werk zijn, in overleg met de projectgroep, vier aannemers gevraagd voor het maken van een aanbieding. De aannemers zijn gekozen op hun werkgebied/vestiging binnen de gemeente of regio, de aard van het bedrijf en referenties. Van Boven Aannemers uit Den Dungen heeft de voorlopige gunning gekregen. Het installatiewerk wordt uitgevoerd door de firma’s Hoppenbrouwers en Gabriëls...