Het Dorpshuis

Hoe het begon

Sinds de sluiting van dorpshuis De Kei in 2017 was er in Gemonde geen dorpshuis meer. Een groep heren, bestaande uit Theo Verbruggen, Jean-Sébert van der Doelen, Jos Geerts, Tiny Schellekens en Gerrit van Oirschot, bekommerden zich al jarenlang over de leefbaarheid in Gemonde en streefden – naast andere maatschappelijke projecten – naar een nieuw dorpshuis in Gemonde, en wel in het gebouw van de Sint-Lambertusschool en de naastgelegen gymzaal.

In 2019 ontvingen alle Gemondenaren huis-aan-huis een flyer van deze groep initiatiefnemers. De flyer riep Gemondenaren op om zich te melden bij interesse om het stokje van hen over te nemen en als bestuur invulling te geven aan de realisatie van het dorpshuis. Hieraan werd gehoor gegeven door het huidige zeskoppige bestuur. In juni 2019 is het stokje officieel aan ons overgedragen, nadat de gemeenteraad instemde met de financiering van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Gemonde.

Huidige situatie

In 2019 en 2020 zijn er een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is er een stichting opgericht en hebben we een beleidsplan opgesteld met een duidelijke visie en missie. Ook zijn er oriënterende gesprekken gevoerd met andere dorpshuizen/MFA’s, en hebben we uitvraag gedaan naar de wensen van verenigingen en andere belanghebbenden in Gemonde, zodat het nieuwe dorpshuis straks een plek wordt die past bij ieders behoefte. Begin 2020 is vanuit de Gemondse gemeenschap gekozen voor de naam De Stek, waarvoor een mooi, bijpassend logo werd ontworpen.

De realisatie van het nieuwe dorpshuis ligt in handen van een stuurgroep, een projectgroep en verschillende werkgroepen. In alle groepen zitten vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers, dus vanuit: Cadans Primair, Berenhuis, Bolderburen en het dorpshuis.

Ook is er al een activiteitencommissie opgericht, bestaande uit enthousiaste Gemondse organisatietalenten. De eerste activiteit die zij met groot succes voor jong & oud organiseerde was de Halloween wandeltocht. Ook faciliteren we al uit naam van De Stek de Gemondse Powerwalk en Gym voor dames 50+.

Het bestuur van De Stek bestaat uit

Voorzitter: Johan Vorstenbosch
Secretaris: Bertine Vorstenbosch
Penningmeester: <vacant>
Bestuurslid: Bas Doorn
Bestuurslid: Evelien van der Heijden
Bestuurslid: Erna van Heesch
Bestuurslid: Evi Hellings
Bestuurslid: Marissa van de Loo

Klik hier voor meer informatie over ons en onze motivaties.

“In juni 2021 hebben we met verslagenheid en verdriet kennisgenomen van het overlijden van bestuurslid Werner Valks. Wij zullen Werner herinneren als een enthousiaste collega en medeoprichter van dorpshuis De Stek.”

 

V.l.n.r.: Bas Doorn, Werner Valks, Bertine Vorstenbosch, Evelien van der Heijden, Johan Vorstenbosch en Marissa van de Loo
Foto gemaakt t.b.v. artikel in De Brug, oktober 2020, fotograaf Wim Poels