Het Dorpshuis

Hoe het begon

Sinds de sluiting van dorpshuis De Kei in 2017 was er in Gemonde geen dorpshuis meer. Een groep heren, bestaande uit Theo Verbruggen, Jean-Sébert van der Doelen, Jos Geerts, Tiny Schellekens en Gerrit van Oirschot, bekommerden zich al jarenlang over de leefbaarheid in Gemonde en streefden – naast andere maatschappelijke projecten – naar een nieuw dorpshuis in Gemonde, en wel in het gebouw van de Sint-Lambertusschool en de naastgelegen gymzaal.

In 2019 ontvingen alle Gemondenaren huis-aan-huis een flyer van deze groep initiatiefnemers. De flyer riep Gemondenaren op om zich te melden bij interesse om het stokje van hen over te nemen en als bestuur invulling te geven aan de realisatie van het dorpshuis. Hieraan werd gehoor gegeven door het huidige zeskoppige bestuur. In juni 2019 is het stokje officieel aan ons overgedragen, nadat de gemeenteraad instemde met de financiering van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Gemonde.

Wat hebben we al gerealiseerd

In 2019 en 2020 zijn er een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is er een stichting opgericht en hebben we een beleidsplan opgesteld met een duidelijke visie en missie. Ook zijn er oriënterende gesprekken gevoerd met andere dorpshuizen/MFA’s, en hebben we uitvraag gedaan naar de wensen van verenigingen en andere belanghebbenden in Gemonde, zodat het nieuwe dorpshuis straks een plek wordt die past bij ieders behoefte.

Begin 2021 is vanuit de Gemondse gemeenschap gekozen voor de naam De Stek, waarvoor een mooi, bijpassend logo werd ontworpen. Vanaf dat moment konden de communicatiemiddelen worden ontwikkeld waarmee we de Gemondenaren op de hoogte houden en betrekken bij het reilen & zeilen van dorpshuis De Stek. Zo werd deze website vrijwillig ontworpen, gebouwd en nog altijd onderhouden door Gemondenaar Jurgen Valks van Valks ICT Support, startten we met de maandelijkse nieuwsbrief en posten we regelmatig berichten op Facebook en Instagram.

In maart 2021 was het definitieve ontwerp voor de nieuwe MFA gereed en kon er gestart worden met het zoeken van een aannemer. Vanuit de Gemeente werd er gesproken met de direct omwonenden van de Sint Lambertusschool, waar een zorg leeft omtrent het parkeren.

De realisatie van het nieuwe dorpshuis ligt in handen van een stuurgroep, een projectgroep en verschillende werkgroepen. In alle groepen zitten vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers, dus vanuit: Cadans Primair, Berenhuis, Bolderburen en het dorpshuis.

Ook is er al een activiteitencommissie opgericht, bestaande uit enthousiaste Gemondse organisatietalenten. De eerste activiteit die zij met groot succes voor jong & oud organiseerde was de Halloween wandeltocht. En faciliteren we al uit naam van De Stek de Gemondse Powerwalk en Gym voor dames 50+.

Voor het Heemkunde jaarboek 2021 schreven we een uitgebreid verslag over al onze gebeurtenissen in 2021 en daarvoor. Dit jaarverslag kun je hier downloaden.

In 2021 gingen 2 geplande informatiebijeenkomsten vanwege aangescherpte corona-maatregelen helaas niet door. Het bestuur zocht een alternatieve manier en kwam in december met een speciale informatiekrant die huis-aan-huis werd bezorgd om Gemonde op een alternatieve en interactieve manier te informeren

Huidige situatie (status mei 2022)

Naast dat er door de aannemer en de rest van het bouwteam hard wordt gewerkt aan de ruwbouw van ons nieuwe dorpshuis, bouwt het bestuur onverminderd enthousiast door aan de inhoud van dorpshuis De Stek. Graag geven we je een kijkje achter onze schermen anno mei 2022.

Voor wat betreft de bouw van het dorpshuis-deel zien wij er continu kritisch op toe dat onze wensen worden gehoord en – waar overeengekomen – worden waargemaakt. Belangrijke keuzes, zoals het elektriciteitsplan en de inrichting van het buitenterrein worden in nauw overleg met ons gemaakt.

Op dit moment zijn we bezig om helderheid te krijgen over aan aantal MFA-gerelateerde zaken, zoals de beschikbaarheid van ruimtes, de verdeelsleutel, de tarieven en hoe om te gaan met een – al dan niet gezamenlijke – beheerder. Deze belangrijke informatie is o.a. nodig om een huurcontract met Gemeente Sint-Michielsgestel op te kunnen stellen.

We streven er uiteraard naar om het maximale uit elke multifunctionele ruimte te halen, zowel qua tijdsinvulling als qua inzetbaarheid. Zo werken we hard aan het faciliteren van een breed (grotendeels wekelijks terugkerend) programma dat aansluit bij de wensen van zowel jonge als oudere Gemondenaren – en alles daar tussenin!

Het bestuur van De Stek bestaat uit

Voorzitter: Johan Vorstenbosch
Secretaris: Bertine Vorstenbosch
Penningmeester: Erna van Heesch

Bestuurslid: Bas Doorn
Bestuurslid: Evelien van der Heijden
Bestuurslid: Evi Hellings
Bestuurslid: Marissa van de Loo

Klik hier voor meer informatie over ons en onze motivaties.

“In juni 2021 hebben we met verslagenheid en verdriet kennisgenomen van het overlijden van bestuurslid Werner Valks. Wij zullen Werner herinneren als een enthousiaste collega en medeoprichter van dorpshuis De Stek.”

 

V.l.n.r.: Bas Doorn, Werner Valks, Bertine Vorstenbosch, Evelien van der Heijden, Johan Vorstenbosch en Marissa van de Loo
Foto gemaakt t.b.v. artikel in De Brug, oktober 2020, fotograaf Wim Poels