Het Dorpshuis

Hoe het begon

Sinds de sluiting van dorpshuis De Kei in 2017 was er in Gemonde geen dorpshuis meer. Een groep heren, bestaande uit Theo Verbruggen, Jean-Sébert van der Doelen, Jos Geerts, Tiny Schellekens en Gerrit van Oirschot, bekommerden zich al jarenlang over de leefbaarheid in Gemonde en streefden – naast andere maatschappelijke projecten – naar een nieuw dorpshuis in Gemonde, en wel in het gebouw van de Sint-Lambertusschool en de naastgelegen gymzaal.

In 2019 ontvingen alle Gemondenaren huis-aan-huis een flyer van deze groep initiatiefnemers. De flyer riep Gemondenaren op om zich te melden bij interesse om het stokje van hen over te nemen en als bestuur invulling te geven aan de realisatie van het dorpshuis. Hieraan werd gehoor gegeven door het huidige zeskoppige bestuur. In juni 2019 is het stokje officieel aan ons overgedragen, nadat de gemeenteraad instemde met de financiering van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Gemonde.

Huidige situatie

Afgelopen maanden zijn er een aantal belangrijke stappen gezet. Zo is er een stichting opgericht en hebben we een beleidsplan opgesteld met een duidelijke visie en missie. Ook zijn er oriënterende gesprekken gevoerd met andere dorpshuizen/MFA’s, en hebben we uitvraag gedaan naar de wensen van verenigingen en andere belanghebbenden in Gemonde, zodat het nieuwe dorpshuis straks een plek wordt die past bij ieders behoefte. Recentelijk is er vanuit de Gemondse gemeenschap een naam gekozen en een mooi, bijpassend logo ontworpen.

De realisatie van het nieuwe dorpshuis ligt in handen van een stuurgroep, een projectgroep en verschillende werkgroepen. In alle groepen zitten vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers, dus vanuit: Cadans Primair, Berenhuis, Bolderburen en het dorpshuis.

Ons uitgangspunt

Het dorpshuis wordt nadrukkelijk een plek voor en door álle Gemondenaren. De combinatie van het dorpshuis met Kindcentrum Montis en de gymzaal biedt vele mogelijkheden. Het centraal gelegen ontmoetingscentrum vormt een verbindend element tussen kinderen, jong volwassenen, ouderen en Gemondse organisaties en (sport)verenigingen. Het is een investering in de leefbaarheid en het welzijn van Gemonde, noodzakelijk voor de versterking en het behoud van de veerkracht en vitaliteit van ons dorp.

Wij geloven in het creëren van betekenisvolle relaties op buurtniveau en in de talenten en mogelijkheden van ieder mens. De Stek is er niet alleen vóór iedereen, maar ook ván iedereen. Ons sleutelwoord is samen, waarbij ontmoeten centraal staat, we zullen het samen moeten doen!

Het bestuur van De Stek bestaat uit

Voorzitter: Johan Vorstenbosch
Secretaris: Bertine Vorstenbosch
Penningmeester: <vacant>
Bestuurslid: Bas Doorn
Bestuurslid: Evelien van der Heijden
Bestuurslid: Werner Valks
Bestuurslid: Erna van Heesch
Bestuurslid: Marissa van de Loo

 

V.l.n.r.: Bas Doorn, Werner Valks, Bertine Vorstenbosch, Evelien van der Heijden, Johan Vorstenbosch en Marissa van de Loo
Foto gemaakt t.b.v. artikel in De Brug, oktober 2020, fotograaf Wim Poels