Stand van zaken bouwactiviteiten

20 december '22

De aannemer en installateurs zijn klaar met de werkzaamheden en hebben het gebouw conform het bestek opgeleverd. De vloer in het dorpshuis is gelegd en ook het terrein is bijna klaar. In de herfstvakantie is het terrein bij de onderbouw van de school en kinderopvang deels opnieuw bestraat. De afgelopen weken is de toegang tot het dorpshuis ingericht en naast de gymzaal is er een plek gekomen om fietsen te stallen.

Medio februari 2023 wordt het hekwerk geplaatst voor de afscheiding met het speelterrein van het kindercentrum en de parochietuin. De borders rondom het dorpshuis worden inricht met heesters en bomen zodra het weer dat toelaat. Als dat is gebeurd, kan ook het terrein van MFA De Stek worden opgeleverd.

22 september '22

De laatste lootjes…….en dan zijn ook het dorpshuis en de gymzaal klaar voor oplevering. In de vakantie zijn de vouwwanden geplaatst, de wanden geschilderd en de vloeren in de toiletten aangebracht. Ook is de vloer van de gymzaal voorzien van een nieuwe toplaag die geschikt is voor evenementen.

Deze week wordt de vloer in het dorpshuis gelegd en het plafond verder afgewerkt. Na nog wat kleine klusjes wordt het hele project begin oktober opgeleverd! Dan verdwijnen de bouwhekken en containers van het terrein en moet alleen nog het buitenterrein worden aangepast met nieuwe beplanting en bestrating bij de gymzaal en het dorpshuis. Dit staat op de planning voor in de herfstvakantie.

29 juli '22

Vandaag zijn we met een aantal bestuursleden gaan kijken bij de bouw van ons dorpshuis. Het was fijn om de letterlijke ruimte te ervaren, in plaats van enkel te zien op tekening. Het dorpshuis wordt prachtig en heeft veel potentie om leuke dingen te organiseren, elkaar te ontmoeten in de warme huiskamer en samen mooie herinneringen te maken. Wij zijn helemaal trots en hebben veel zin en vertrouwen om hier samen met jullie invulling aan te geven.

Medewerkers van aannemersbedrijf Van Boven Aannemers zijn druk bezig met de afwerking van verschillende onderdelen. Zo wordt momenteel de door ons gekozen hoofdkleur op de muur gezet, wat al een heel speciaal effect geeft. A.s. dinsdag zal de projectleider andere leden rondleiden. Op onderstaande foto’s zie je de vorderingen.

22 juli '22

Grootste deel ruwbouw voor bouwvakantie gereed
De werkzaamheden aan het dorpshuis en de gymzaal vorderen en zijn voor het grootste deel voor de bouw­vakantie gereed. In de vakantie wordt er nog beperkt gewerkt aan de afwerking van de wanden, vloeren en het plafond, en wordt de evene­menten­vloer in de gymzaal gelegd. Nu de bouw bijna klaar is, worden ook de containers van het schoolplein verwijderd, met uitzondering van de schaftkeet.

De verwachte oplevering van het dorpshuis en de gymzaal is in de tweede helft van september, waarna gestart wordt met de verdere afwerking en inrichting van het dorpshuis.

De renovatie van de kozijnen is afhankelijk van de levering. De verwachting is dat dit voor eind september uitgevoerd kan worden. Het aanpassen van het buitenterrein bij de ingang van het dorpshuis en de gymzaal is een klus die na de vakantie verder wordt opgepakt.

Het dorpshuis zal casco opgeleverd worden met een ‘proces verbaal’ van zaken die na de sleuteloverdracht nog door de aannemer gedaan zullen worden. De rest is aan ons en onze dorpsgenoten… Lees meer hierover in dit nieuwsbericht

30 juni '22

Kindcentrum Montis in z’n geheel op hun definitieve stek
Media juni, is het gehele Kindcentrum Montis op de begane grond opgeleverd! Een mooie mijlpaal in deze grote en ingewikkelde verhuizing & verbouwing. Nadat eerst de onderbouwklassen van de Sint Lambertusschool na de meivakantie in hun nieuwe lokalen startten, en ook het peuteropvang-gedeelte van het Berenhuis al werd verplaatst naar het peuter & kleutergedeelte van het schoolgebouw, kon nu ook de laatste groep, te weten de dagopvang van de allerkleinste beertjes van het Berenhuis, verhuizen naar hun definitieve plekje. De buitenschoolse opvang van BSO Bolderburen is op hun plaats gebleven in het aula-gedeelte van de school. Alle onderdelen van Kindcentrum Montis zitten nu op hun definitieve en spiksplinternieuwe stek. Wij wensen hen daar heel veel plezier & geluk!

Opbouwen & afwerken
Daarmee is ook de laatste groepsruimte van de voormalige kinderopvang vrijgekomen voor het verder bouwen aan het dorpshuis. Er vind geen sloopwerk meer plaats, alleen nog wat werk aan de ruwbouw, installaties en afwerking van het dorpshuis, de toiletten/berging op de verdieping en de gymzaal. In de gymzaal wordt in de week van 18 juli gestart met de voorbereidingen voor het leggen van de speciale evenementenvloer en het plaatsen van nieuwe wandrekken.

Naast het gebouw worden ook de werkzaamheden buiten verder opgepakt, zoals het (ver)plaatsten van hekwerken en het weer in orde brengen en aanpassen van de bestrating en beplanting.

23 mei '22

Het treintje van interne verhuizingen en bouwwerkzaamheden dendert verder
In de meivakantie is er hard gewerkt en zijn alle benodigde werkzaamheden in verschillende lokalen uitgevoerd. Inmiddels zijn alle lokalen definitief in gebruik genomen en zitten alle klassen van de basisschool op hun definitieve ‘stek’.

Kinderopvang het Berenhuis
Ook de peuteropvang van het Berenhuis is verhuisd naar haar nieuwe lokaal, dichtbij de toekomstige kleuterklaslokalen, aan de andere kant van het gebouw. De werkzaamheden voor de dagopvanggroep zijn nu in volle gang. Op 10 juni a.s. zal ook de dagopvang van het Berenhuis van de voorzijde van het gebouw verhuizen naar de achterzijde. 

Om de werkzaamheden in de ruimten voor de kinderopvang ongestoord voor het onderwijs en de peuteropvang uit te voeren, is in de gang bij de peuter­opvang een stofschot geplaatst.

Basisschool Sint Lambertus + gymzaal
Ook de werkzaamheden bij de gymzaal en op de verdieping vorderen gestaag. De kleed- en doucheruimten bij de gymzaal zijn opnieuw ingedeeld en de wanden getegeld in lijn met alle nieuwe sanitaire ruimten van het MFA.

Voor bergingsruimte is op de verdieping van het schoolgebouw een vaste trap naar de zolder geplaats en is de zolder voor een deel beloopbaar gemaakt.

Op het buitenterrein is de bestaande berging bij de fietsenstalling uitgebreid, omdat de berging bij de onderbouw komt te vervallen.

Nieuwbouw dorpshuis
De ruimte van de huidige dagopvanggroep van het Berenhuis wordt onderdeel van de huiskamer van het dorpshuis. Nadat zij op 10 juni ook naar de achterzijde van het gebouw verhuizen, gaan we de laatste fase van de verbouwing (afbouw) in: het dorpshuis gaat dan echt gestalte krijgen. Tot die tijd wordt er gewerkt aan de ruwbouw van het dorpshuis en worden de installaties, zoals de luchtkanalen, aangebracht.

Planning
De verwachting is dat de bouwvakkers voor de bouwvakvakantie klaar zijn met hun werkzaamheden. Daarna kunnen de vrijwilligers van het dorpshuis aan de slag om het dorpshuis klaar te maken voor de officiële opening.

20 april '22

Een treintje aan interne verhuizingen
In deze fase is het een carrousel van verhuizen van groepen naar hun nieuwe lokalen. Een ruimte wordt vrijgemaakt, verbouwd en weer opnieuw ingericht voor de definitieve bestemming.

Berenhuis kinderopvang
Nadat groep 1-2b inmiddels verhuisd is naar hun nieuwe lokaal, wordt het vrijgekomen lokaal momenteel geschikt gemaakt voor de peuteropvang. Tijdens de meivakantie gaat het peuterarrangement van het Berenhuis alvast verhuizen en hun intrek nemen in het nieuwe lokaal. Na de meivakantie wordt het andere lokaal voor het kinder­dag­verblijf in orde gemaakt.

Basisschool Sint Lambertus
Tijdens de meivakantie wordt de laatste hand gelegd aan de verbouwing van de school en zullen alle klassen verhuizen naar hun definitieve lokaal, zodat iedereen na de meivakantie op de goede plek zit! Aanstaande vrijdagmiddag zullen de betreffende lokalen leeggeruimd gaan worden.

Het lokaal van groep 1-2a verhuist naar het huidige lokaal van groep 3. Groep 3 verhuist naar het huidige lokaal van groep 5. En als laatste verhuist groep 5 naar het lokaal waar nu het peuterarrangement van het Berenhuis zit. Op 6 mei worden de lokalen weer helemaal klaar gemaakt, dus na de meivakantie is iedereen welkom in zijn/haar ‘nieuwe’ lokaal! 

Nieuwbouw dorpshuis
Gelijktijdig wordt er hard door­gewerkt aan de nieuwbouw van het dorpshuis, de herindeling van de douches in de gymzaal en de berging achter de toiletten op de 1e verdieping. De dakbedek­king wordt aangebracht en ook de constructies voor de verbinding met de bestaande gebouwen. 

Planning
Zoals de planning nu aangeeft wordt het kindcentrum begin juni opgeleverd en kan het dorpshuis dan verder worden afgemaakt. Stukje bij beetje komt het einde in zicht!

21 maart '22

Een mooie mijlpaal
De eerste verbouwde ruimten zijn opgeleverd en weer opnieuw in gebruik genomen! Het team kan weer samen koffie drinken en de conciërge kan zijn eigen ruimte weer inrichten. Ook groep 1-2b heeft zijn intrek genomen in een nieuw lokaal (waar voorheen de teamkamer was). “Vandaag hebben wij onze intrek genomen in het tussenstuk dat recent verbouwd is! We gaan de puntjes nog op de i zetten, maar het ziet er nu al erg mooi uit!!” aldus directrice Linsey van Gansewinkel. “Fijn dat alles er weer zo mooi en nieuw uitziet. We gaan genieten van de mooie ruimtes in het eerste deel van de verbouwing!”

Volgende stappen
De volgende stappen in het kindcentrum zijn het verder aanpassen van de peuter- en kinderopvang op de begane gronde en de berging met toegang op de verdieping. In de meivakantie worden de hiervoor noodzakelijke sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Gelijktijdig gaan de werkzaamheden in de kleedruimten en douches van de gymzaal door. En wordt de nieuwbouw van het dorpshuis zichtbaar. Ook wordt een start gemaakt met de nieuwe buitenberging.

Het vrijkomen van de huidige kinderopvang is het kritieke pad voor ons dorpshuis. Een strakke planning per dag geeft inzicht in alle werkzaamheden en binnenkort duidelijkheid over de oplevering.

Interne verhuizing opvang en klassen
Het vrijgekomen lokaal van groep 1-2b wordt nu verbouwd en gereed gemaakt voor de kinderopvang van het Berenhuis. Zodra dit klaar is, zal de kinderopvang alvast met 1 groep gaan verhuizen. Daarna zal er binnen school een verhuizing plaatsvinden, waarin iedereen in de uiteindelijke groep terecht gaat komen.

Groep 1-2a -> gaat naar het huidige groep 3 lokaal
Groep 3 -> gaat naar het huidige groep 5/6 lokaal
Groep 5-(6) -> gaat naar het huidige groep 6 lokaal
Groep 6 -> gaat naar het huidige lokaal van het kinderdagverblijf (peuterarrangement)

Deze verhuizing zal naar verwachting rond de meivakantie ergens plaats gaan vinden.

Bezoek van de wethouder
Op 9 maart jl. was wethouder Lianne van de Aa op bezoek bij MFA De Stek Gemonde. Daar gaf Linsey van Gansewinkel, directeur van de Sint Lambertusschool, haar een rondleiding.

Na afloop trakteerde de wethouder alle kinderen op een mandarijntje. Voor de teamleden en werklieden waren er worstenbroodjes.

11 februari '22

Aan de binnenkant
Het einde van de werkzaamheden van fase 1 en 2 zijn in zicht. De vloeren zijn gesmeerd, de tegelzetter heeft zijn werk gedaan en de schilder brengt de gekozen kleur op de wanden. Na de carnavalsvakantie wordt de nieuwe teamkamer ingericht en krijgt de conciërge zijn eigen ruimte weer terug. Ook wordt het nieuwe onderbouwlokaal in gebruik genomen met een geheel nieuwe inrichting.

Op naar fase 3 waarin de bestaande onderbouwlokalen worden omgebouwd voor de kinderen van kinderopvang het Berenhuis.

Aan de buitenkant
Intussen wordt er ook hard gewerkt aan de nieuwbouw van het dorpshuis en de werkzaamheden bij de gymzaal. Het dorpshuis krijgt nu letterlijk en figuurlijk steeds meer vorm!

Dit alles loopt volgens planning.

14 januari '22

Huidige fase
De afgelopen periode is er hard gewerkt m.b.t. de verbouwing. Bij de onderbouw van het kindcentrum wordt er momenteel gewerkt aan de nieuwe indeling van de ruimten voor de kinderopvang, het team, de conciërge en de onderbouwlokalen. Ook is in deze fase de nieuwe CV-ketel in een nieuwe ruimte geïnstalleerd.

Door de buitenruimte van de kinderopvang tijdelijk te verplaatsen naar de pastorietuin, kon er – tijdens de kerstvakantie – eerder gestart worden met de nieuwbouw van het dorpshuis. Zie bovenstaande foto’s. Als eerste wordt de fundering aangebracht om vervolgens de vloer en opbouw aan te brengen en is de verbinding gemaakt naar de gymzaal. Door tijdelijke wanden in de doorgang blijft de gymzaal in gebruik.

Volgende fase
Zodra de huidige fase gereed is, worden de overige ruimten in het hoofdgebouw aangepakt en geschikt gemaakt voor hun nieuwe functies.

De verwachting is dat de eerste fase bij de onderbouw eind februari wordt opgeleverd en de overige werkzaamheden doorlopen tot het 2e kwartaal 2022. Hierover lees je in onze volgende nieuwsbrieven meer.